Workshop självmordsnära patienter i primärvården

En heldags workshop i hur vi kan arbeta med självmordsnära patienten i primärvården.

Presentation: