KBT i Primärvården – introduktion till primärvårdsarbete

20 februari 2024 – online

Att arbeta med psykologisk behandling i primärvården är en stor utmaning! Ett högt patienttryck och stora krav på genomströmning gör att arbetsmetodiken behöver effektiviseras och anpassas till en primärvårdskontext och ”KBT-tänket” behöver även göras tillgängligt för övrig personal på vårdcentralen.

Det finns såklart många olika sätt att lösa denna utmaning på! Målet med denna workshop är INTE att lära ut ett specifikt sätt att arbeta på!

Målet är istället att ge ett teoretiskt och praktiska ramverk för att bättre förstå och välja hur vi som kliniker kan hantera de utmaningar som arbetet i primärvården medför. Under utbildningen kommer kortare praktiska moment varvas med teori och diskussioner där du som deltagare gärna får bidra med din erfarenhet av primärvårdsarbete!

Innehåll

  • Primärvårdens uppdrag och förutsättningar
  • Integrera KBT i vårdcentralens arbete
  • Stegvis bedömning
  • Fokuserade behandlingsinsatser
  • Teamarbete och triage
  • Evidensbaserad praktik
  • Realistiska behandlingsmål
  • Utvärdering av behandlingsarbetet
  • Minimanualer för stegvis vård
  • Öppna gruppbehandlingar

Praktisk information

Målgrupp

Workshopen riktar sig främst till dig som arbetar med psykisk ohälsa i primärvården och har erfarenhet/utbildning i KBT. Utbildningen hålls på svenska.

Utbildare

Mattias Myrälf, leg. psykolog, erfaren föreläsare och utbildare i Fokuserad ACT och primärvårdsanpassad KBT. Mattias har arbetat som psykolog och handledare i primärvården och är författare till kbtiprimarvarden.se.

Pris

900 kr (exkl. moms). I priset ingår material i pdf-format.

Datum

20 februari 2024 kl 9:00-16:00  – online via Zoom

Anmälan

Sista anmälningsdag 12 februari 2024. Observera att anmälan är bindande. Anmälan görs via kontaktformuläret nedanför.

Är du student ange “student” i rutan övrigt för studentrabatt 60%. (2000kr inkl moms).

Har du frågor kontakta oss på info@myralf.se eller telefon 070-603 68 94