Fokuserad ACT – 2 dagars utbildning online

10-11 oktober 2023 – online

Denna utbildning riktar sig till dig som vill lära dig hur du kan arbeta med korta insatser baserat på Fokuserad ACT (FACT).

FACT är en vidareutvecklad och “fokuserad” variant av traditionell Acceptance & Commitment Therapy (ACT). Syftet med FACT är att under några få korta samtal bidra till en meningsfull förändring med hjälp av ACT-principer. FACT utgår från en humanistiskt inriktad hälsosyn där hälsa främst handlar om i vilken utsträckning en människa har förmåga att kunna förverkliga det som är viktigt i livet. En FACT behandlingen handlar därför mer om att lära patienten färdigheter att hantera svårigheter i livet snarare än att bota en “sjukdom” eller ”fel”.

I denna upplevelsebaserade utbildning får du lära dig grunderna i FACT och du kommer också själv att få prova på olika upplevelsebaserade övningar och metoder som ofta används i ett FACT samtal. I utbildningen varvas teoretiska moment och diskussioner med praktiska övningar och rollspel.

Målet är att du efter denna utbildning ska ha prövat på metoden och känna dig redo att på egen hand utforska hur du kan använda dig av FACT i ditt kliniska arbetet.

Innehåll

I workshopen får du lära dig att praktiskt arbeta med FACT, från första möte till avslutad kontakt. I utbildningen så kommer du även att få lära dig den teoretiska grund som behövs för att genomföra ett FACT samtal.

Målet är att du efter utbildningen ska:

  • Kunna den teoretiska grunden till FACT: Inlärningsteoretiska principer och RFT (Relational Frame Theory)
  • Veta hur du på ett enkelt sätt kan arbeta för att öka dina patienters psykologiska flexibilitet (och hur detta kan förbättra deras psykisk hälsa)
  • Få praktiska verktyg för att i ett samtal främja öppenhet, närvaro och engagemang (som är de centrala processerna i en FACT intervention)
  • Kunna planera och sätta realistiska behandlingsramar för ett FACT samtal
  • Öva på att praktiskt arbeta med kortare sessioner i FACT
  • Lära dig hur du kan integrera FACT i ditt nuvarande arbete

Praktisk information

Målgrupp

Workshopen riktar sig till alla som arbetar med beteendeförändring hos patienter i alla åldrar.

Arbetar du i primärvården kan denna utbildnng med fördel kombineras med vår introduktion till primärvårdsarbete där vi kommer besvara alla primärvårdsinriktade frågor.

Utbildare

Mattias Myrälf, leg. psykolog, erfaren föreläsare och utbildare i Fokuserad ACT. Mattias har många års erfarenhet av arbete med ACT, FACT och KBT med patienter i alla åldrar i primärvården.

Kurskostnad:

4000 kr + moms. I priset ingår material i pdf-format samt intyg.

Datum & plats:

10-11 oktober 2023 kl 9:00-16:00 – online via Zoom

Anmälan:

Sista anmälningsdag 2 oktober 2023.
Har du frågor kontakta oss på info@myralf.se eller telefon 070-603 68 94

Observera att anmälan är bindande