Utbildningar i psykologisk behandling

Vi håller regelbundet utbildningar i KBT, ACT, MI och Fokuserad ACT.

Aktuella utbildningar 2024

Introduktion till primärvårdsarbete

En introducerande heldagsworkshop som riktar sig till dig som är ny i primärvården!

Fokuserad ACT

Tvådagars workshop med teoretisk och praktiskt träning i Fokuserad ACT.

Acceptance and Commitment Therapy

2 dagars utbildning i Acceptance and Commitment Therapy.

Primärvårdsanpassad KBT vid PTSD

En heldags utbildning i traumafokuserad KBT och WET anpassad för primärvård

Processbaserad terapi

Tvådagars utbildning och praktiskt övning i processbaserad terapi.

Suicidala patienter

En heldags föreläsning om hur vi kan bemöta och behandla suicidala patienter i primärvården.

Vi genomför även skräddarsydda hel- och halvdagsutbildningar

Kontakta oss så berättar vi mer!

Nyfiken på våra tidigare utbildningar?

Här hittar du utbildningsmaterial från några av våra tidigare utbildningar:

Vi erbjuder utbildningar i psykologiskt behandlingsarbete för vårdpersonal inom offentliga sektor och privata företag.