Beteendeexperiment

Beteendeexperiment handlar om att låta patienten själv få pröva de olika antagningar och övertygelser den har om verkligheten. Ett beteendeexperiment börjar med att patienten utformar tillsammans med terapeuten ett experiment som ska testa om dessa antaganden som patienten har verkligen stämmer. Därefter så genomförs experimentet och utifrån resultatet diskuteras om de antaganden som patienten har håller.

Ett exempel:

Kalle lider av social fobi och är ständigt rädd för att göra bort sig när han är ute bland folk. En av hans största rädslor är att råka tappa en kopp med varmt kaffe på golvet på café eftersom han föreställer sig att alla kommer att stirra och skratta och att han själv antagligen kommer att dö av skam. För att testa detta antagande utformar Kalle därför ett experiment tillsammans med sin terapeut som ska testa detta. Experiementet går ut på att terapeuten först ska tappa en kopp varmt kaffe på golvet på ett närbeläget café medan Kalle får undersöka vad som händer. Resultatet visar att egentligen ingenting hände och att terapeuten fick en ny kopp. Därefter går Kalle och terapeuten tillbaka till mottagningen och diskuterar det som hänt och utformar ett nytt experiment där Kalle själv ska tappa en kopp.