Beteendeaktivering

Beteendeaktivering används för att behandla depression. Tanken bakom beteendeaktivering är att depressionen orsakas av att den deprimerade i sin nuvarande livssituation förlorat många av de aktiviteter som tidigare gett glädje och vitalitet.

Det man gör i beteendeaktivering är att först undersöka vilka dessa aktiviteter är och sedan försöka underlätta för den deprimerade att börja göra detta.

Genom att ”aktivera” den deprimerade så kan man motverka depressionen och få personen att må bättre.