KBT tekniker

I KBT använder man sig av en rad olika tekniker. Några av dessa beskrivs här.

Den teknik som man kanske oftast hör om i KBT sammanhangär exponering, som vid exempelvis spindelfobi.

Något annat som är vanligt inom KBT är psykoedukation, dvs. utbildning . Det kan handla om allt ifån hur nervsystemet påverkas vid en panikattack till hur passivitet kan öka en depression.

I KBT är det vanlig att man använder sig av olika former av experiment där man testar och eventuellt förändra olika antaganden och tankar.

Ett annat sätt att att förändra tankar är genom kognitiv omstrukturering som går ut på att ifrågasätta sanningshalten i olika antaganden och övertygelser.

Acceptans och mindfulness är två begrepp som införlivats i KBT på senare år, framförallt genom den tredje vågens beteendeterapi som bl.a. ACT och DBT.