Öppen grupp för beteendeaktivering

Här är ett upplägg för en öppen beteendeaktiveringsgrupp som jag använt vid några tillfällen. Gruppen har ett “öppet” upplägg vilket innebär att nya deltagare kan börja varje tillfälle. Gruppen har alltså inget fast startdatum utan får snarare en “drop-in” karaktär. Detta gör att varje tillfälle behöver vara “fristående” så att nya deltagare inte känner att de missar något. I de fall en övning ändå bygger vidare på en övning från föregående vecka inleds övningen men en kort repetition.

Grundschema

Varje grupptillfälle är 60 minuter och därefter följer en frivillig promenad på ca 30 min.

[av_table purpose=” pricing_table_design=’avia_pricing_default’ pricing_hidden_cells=” caption=” responsive_styling=’avia_responsive_table’] [av_row row_style=’avia-heading-row’][av_cell col_style=”]Aktivitet[/av_cell][av_cell col_style=”]Ungefärlig tidsåtgång[/av_cell][/av_row] [av_row row_style=”][av_cell col_style=”]Välkomna[/av_cell][av_cell col_style=”]ca 5 min[/av_cell][/av_row] [av_row row_style=”][av_cell col_style=”]Genomgång av skattningsskalor[/av_cell][av_cell col_style=”]ca 5 min[/av_cell][/av_row] [av_row row_style=”][av_cell col_style=”]Genomgång av hemuppgift[/av_cell][av_cell col_style=”]ca 10-15 min[/av_cell][/av_row] [av_row row_style=”][av_cell col_style=”]Arbete med beteendeaktivering / KBT[/av_cell][av_cell col_style=”]ca 20-30 min[/av_cell][/av_row] [av_row row_style=”][av_cell col_style=”]Ny hemuppgift[/av_cell][av_cell col_style=”]ca 5-10 min[/av_cell][/av_row] [av_row row_style=”][av_cell col_style=”]Avslutning och utvärdering[/av_cell][av_cell col_style=”]ca 5 min[/av_cell][/av_row] [av_row row_style=”][av_cell col_style=”]Frivillig promenadrunda[/av_cell][av_cell col_style=”]ca 30 min[/av_cell][/av_row] [/av_table]

Moment

Välkomna

Deltagarna hälsas välkomna. om nya deltagare har anslutit gör vi en kort presentationsrunda där alla (inkl. ledarna) får säga sitt förnamn.

Det finns några olika syften med denna runda:

  • Ge deltagarna en chans att “landa” samt vänta in eftersläntrare.
  • Ge deltagarna en chans att presentera sig (bli ett namn i gruppen)
  • Ge ledaren möjlighet att känna av vilka deltagare som vill, och inte vill, prata
  • Bocka av deltagarna i närvarolistan

Därefter frågar ledaren kort hur veckan varit. Är det en “pratsam” grupp som lätt hamnar i ovidkommande diskussioner kan detta med fördel ske genom att deltagarna får ange hur veckan varit på en likertskala 1-10 där 10 är bäst och 1 är sämst.

Genomgång av skattningsskalor

Nästa uppgift är att gå igenom deltagarnas självskattningar från veckan som varit. Är det något speciellt som dykt upp för någon patienten ges även möjlighet för denna att signalera detta och få ett kortare enskilt samtal med någon av gruppledarna senare under gruppträffen.

Resultaten från skattningsskalorna antecknas även av gruppledarna för senare journalföring.

Genomgång av hemuppgift

Deltagarna får sedan i tur och ordning redovisa vilken hemuppgift de haft från föregående vecka och kort berätta hur det gått. Gruppledaren antecknar under tiden på tavlan. I de fall patienten inte lyckats med sin hemuppgiften gör gruppledaren en kort anteckning om detta och normaliserar att det kan vara svårt och frågar deltagaren om detta är något vi kan arbeta vidare med senare.

Erik Fatima Samuel Mohammed Peter
Träffa en vän Söka jobb
Promenader
Träffa vänner Stiga upp kl 8
Göra skolarbete 2h/vardag
Umgås med barnen – närvaro!
Mindre ”mobiltid”

Arbeta med beteendeaktivering / KBT

När alla deltagarna redovisat sina hemuppgifter går gruppen vidare med att arbeta med nästa veckan hemuppgift. Det finns olika sätt att göra detta.

  • Enskilt arbete där varje deltagare själv får planera sitt fortsatta arbete
  • Små grupper 2-3 personer
  • Gruppledaren gör en miniföreläsning för alla eller några av deltagarna
  • Gruppledaren låter gruppen reflektera i storgrupp

Välj ett arbetssätt som passar gruppen och pröva gärna att variera upplägget för att hitta vad som fungerar bäst. Försök även i den mån det går att låta deltagarna hjälpa varandra och dela med sig av sina goda erfarenheter kring vad som är hjälpsamt. Detta är mycket mer trovärdigt än om enbart gruppledaren förmedlar detta budskap.

Ny hemuppgift

Förhoppningsvis har alla deltagare nu bestämt sig och planerat en ny hemuppgift för veckan som kommer. dessa redovisas nu i storgrupp och deltagarna får även möjlighet att ge positiv feedback på de förslag som kommit fram.

Erik Fatima Samuel Mohammed Peter
Träffa en vän Söka jobb
Promenader
Träffa vänner Stiga upp kl 8
Göra skolarbete 2h/vardag
Umgås med barnen – närvaro!
Mindre ”mobiltid”
Träffa fler vänner
Promanader
Söka jobb
Gå till gymmet
Träffa vänner
1h skolarbete/dag
Samma som innan Samma som innan
Fika med fru istället för TV på kvällen

Avslutning och utvärdering

Varje grupptillfälle avslutar vi med en runda där alla i tur och ordning får svara på följande två frågor:

  • Hur säker är du på att du kommer klara av din planerade hemuppgift på en skala 1-10 där 10 är helt säkert och 1 är inte alls?
  • Hur hjälpsamt har det varit att komma hit idag på en skala 1-10 där 10 är väldigt hjälpsamt och 1 är inte alls.

För patienter som svarar lägre än 5 görs en kort problemlösning kring hur vi tillsammans kan förbättra arbetet. Eventuellt kan även en individuell tid bokas för att göra detta.

Frivillig promenadrunda

Gruppträffen börjar vanligtvis med en frivillig promenad där deltagarna går en kortare runda tillsammans med gruppledarna. Syftet är främst att skapa ett tillfälle för fysisk aktivitet där deltagarna kommer igång och förhoppningsvis mår lite bättre efteråt. Promenaden är även ett tillfälle där deltagarna kan småprata med varandra och diskutera sina intryck av gruppträffen.

Arbetsmaterial

Här är det arbetsmaterial vi utgått ifrån under gruppbehandlingen. Vid behov kan detta material såklart kompletteras med annat arbetsmaterial om oro, stress, ångest, sömnproblem mm.

Patientmaterial – Depression och beteendeaktivering
Arbetsblad – Illustrerad SORK
Öppen grupp – Aktivitetsdagbok – Rödgrön

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *