KBT vid social fobi

Social fobi, som är en stark rädsla för att bli granskad och bortgjord är en av de vanligaste psykologiska problemen. Så många som 10-15 procent av den svenska befolkningen tros åtminstone någon gång i livet lida och begränsas av social fobi.

Forskning har visat sig att KBT är en effektiv behandling för social fobi och jämfört med medicinering så stannar effekten kvar även efter att behandlingen avslutats.

En behandling av social fobi börjar med en kartläggning av patientens problem. Man undersöker bl.a. hur tankar, känslor och beteenden samspelar i olika sociala situationer. Genom kognitiv omstrukturering kan man arbeta med olika dysfuntionella tankar som patienter har om sociala sitautioner. Dessa tankars sanningshalt går även att undersöka genom olika beteendeexperiment.

En annan viktig komponent i behandlingen av social fobi är exponering. Syftet med exponeringen är att genom att patienten närmar sig det som är svårt,istället för att undvika det, så kommer ångesten som är förknippad med de sociala situationerna att avta.

Läs mer om KBT behandling av social fobi på KBTguiden.se.