KBT vid tvångssyndrom

Tvångssyndrom är en sjukdom som drabbar ungefär 2% av befolkningen. De flesta som lider av tvångssyndrom har både tvångshandlingar och tvångstankar.

Tvångstankar är återkommande och ihållande tankar eller impulser som orsakar stark ångest, äckel eller obehag. Exempel på en tvångstanke kan vara: Tänk om jag blir smittad av någon farlkig sjukdom och dör.

Tvångshandlingar är handlingar som den drabbade gör för att minska eller förhindra en fruktad händelse. Exempelvis kan man upprepade gånger kontrollera att spisplattan är av innan man går ut.

En KBT behandling börjar med att patient och terapeut tillsammans gör en beteendeanalys av vilka situationer som utlöser patientens tvångssyndrom. Behandlingen handlar därefter om att den drabbade ska utsätta sig för det som känns skrämmande utan att utföra några säkerhetsbeteenden. Säkerhetsbeteenden är handlingar som på kort sikt dämpar ångesten men på lång sikt bidrar till att ångesten finns kvar. Ett exempel på detta kan vara att en tjugonde gång kontrollera om spisplattan är avstängd när man ska gå hemifrån.

Denna metod kallas exponering med responsprevention. Genom att utsätta sig för de skrämmande situationerna och samtidigt stå emot impulserna att utföra dessa olika säkerhetsbeteenden kommer patienten att märka att ångesten automatiskt klingar av och situationen kommer inte kännas lika skrämmande nästa gång.