KBT vid depression

Depression behandlas effektivt med KBT. Forskning visar att KBT ger lika bra effekt som medicinering men att återfallsrisken är betydligt lägre efter en avslutat KBT behandling jämfört med efter medicinering.

En depressionsbehandling börjar ofta med en kartläggning av patientens livssituation och syn på livet . Därefter utformas ett individuellt behandlingsprogram utifrån patienten med både beteendeaktivering och i vissa fall även kognitiv omstrukturering. Även olika mindfulness tekniker kan användas i en depressionsbehandling.

Läs mer om behandling av depression på KBTguiden.se