Problemområden

KBT har visat sig effektiv vid en rad olika problemområden. Vanliga diagnoser kan vara depression, social fobi, tvångssyndrom, relationsproblem, olika fobier, långsvarig smärta, epilepsi, sömnproblem samt PTSD (post traumatisk stress syndrom). För i stort sett alla psykiska problem finns en behandling med KBT.

Behandlingen utformas dessutom ofta för att passa den enskilda patientens behov och därför kan exempelvis en depressionsbehandling se väldigt olika ut beroende på patientens behov.

De specifika behandlingstekniker som nämns under respektive diagnos är alltså enbart en av flera alternativ till hur en behandling kan utformas.