En vanlig session

En behandlingstillfälle kallas inom KBT för en session. Sessionen brukar vanligtvis vara mellan 45 minuter och timme. Sessionen börjar vanligtvis med att patienten och terapeuten gemensamt sätter en agenda för sessionen.

Agendan följer oftast ett givet mönster:

  1. Först summerar man kort hur den gångna veckan varit
  2. Genomgång av patientens hemuppgift
  3. Val av tema för dagens session
  4. Arbete med det valda temat utifrån någon KBT-teknik
  5. En kort sammanfattning av det man gjort under sessionen
  6. Val an ny hemuppgift till nästa session