Behandlingsupplägg

En KBT behandling börjar ofta med några inledande bedömningssamtal där målet är att undersöka om KBT passar som behandling. Vid dessa bedömningssamtal sammanställer även patient och terapeut gemensamt en beteendeanalys som är en analys av patientens problem formulerat i KBT termer.

Efter dessa inledande bedömningssamtal så påbörjas själva behandlingen som vanligtvis brukar bestå av mellan fem och tjugo 45-minuters sessioner.

Behandlingen avslutas vanligtvis med en eller flera sessioner där målet är att ge patienten verktyg att själv ta i tu med problemen om de skulle återvända.

Efter avslutat behandling är det inte ovanligt med en eller flera uppföljande sessioner för att behandlingseffekten ska hålla i sig.