Hur går en KBT behandling till?

I KBT arbetar patient och terapeut gemensamt med ett eller flera avgränsande problem. Målet är först att kartlägga dessa problem och sedan ge patienten verktyg och strategier för att endera bli av med problemen och i de fall detta inte går, lära sig att leva med dem.

För att åstadkomma detta gör patienten och terapeuten gemensamt en beteendeanalys för att se hur patienten problembeteenden fungerar. Här kan du läsa mera om behandlingsupplägget och hur en vanlig session brukar se ut.