Referenser (i urval)

Barlow, D.H. (2001) Clinical handbook of Psychological Disorders. New York: The Guilford Press
Öst, L-G. (2006) KBT: Kognitiv beteendeterapi inom psykiatrin. Stockholm: natur och Kultur
Kåver, A. (2006) KBT i utveckling: En introduktion till kognitiv beteendeterapi. Stockholm: Natur och Kultur
Ledley, D.R., Marx, B.P., heimberg, R.G. (2005) Making Cognitive-Behavioral Therapy Work: Clinical Process for New Practitioners. New York: The Guilford Press
American Psychiatric Association (2000) Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders: Text Revision. Washington, DC: American Psychiatric Association
American Psychiatric Association (2002) MINI-D IV Diagnostiska kriterier enligt DSM-IV-TR. Danderyd: Pilgrim Press