Kännetecken för KBT

Här är några av de saker som kännetecknar KBT.

  • KBT är en evidensbaserad terapi och använder tekniker med forskningsstöd.
  • KBT är inriktad på att avhjälpa de symtom patienten lider av.
  • KBT är vanligtvis en korttidsterapi, dvs i de flesta fall 1- 20 sessioner.
  • I KBT råder jämställdhet mellan terapeut och patient och båda arbetar tillsammans med att lösa patientens problem.
  • KBT utgår från mål som gemensamt bestämts av patient och terapeut.
  • En KBT-session är väl strukturerade.
  • KBT använder sig av hemuppgifter som gör patienten aktiv och delaktig i terapin.
  • I KBT har inte terapeuten några hemligheter utan patienten räknas som expert på sitt eget liv.