Forskning om KBT

KBT är en evidensbaserad terapiform. Det innebär att alla tekniker man använder i en KBT behandling är noga undersökta i syfte att få fram en så effektiv behandling som möjligt.

Forsking om KBT bedrivs på flera sätt. En vanlig metod är att göra metaanalyser där man systematiskt jämför tidigare undersökningar om olika terapiers effekt.

En annan vanlig metod är att jämföra en experimentgrupp som får behandling med en kontrollgrupp som kanske står på en väntelista för behandling.

Forskningsresultat

Paniksyndrom: En KBT-behandling omfattar vanligtvis 10-15 sessioner och mellan 80-90% blir panikfria efter genomförd behandling.

Social fobi: KBT behandling för social fobi kan med fördel ges i grupp. Resultat visar att KBT är jämförbar med medicinsk behandling men att effekten till skillnad från vid medicinering stannar kvar efter avslutat behandling.

OCD / Tvångssyndrom: Forskning visar att 65-85% blir bättre med en KBT behandling bestående av exponering med responsprevention. Även medicinering har visat sig kunna lindra symptomen men bara så länge medicineringen pågår. En kombination av KBT och medicinering kan i vissa fall fungera bra.

Depression: KBT ger lika bra resultat som medicinering. KBT minskar återfallsrisken jämfört med farmaka .

Bulimi nervosa: Forskning visar att omkring 75% av de som behandlats med KBT kan föväntas bli bättre. Även medicinsk behandling ger viss effekt men inte lika bra som KBT.

Forskning bedrivs även vid andra problem som alkoholism, ADHD, epilepsi, långvarig smärta och förstoppning.

Bild BW Jones